Beëdigde vertaling nodig? Zo gaat dat in zijn werk…

Beëdigde vertaling nodig? Zo gaat dat in zijn werk…

 

 

Beëdigde vertaling nodig? Zo gaat dat in zijn werk.

Omdat ik beëdigd ben, lever ik vaak beëdigde vertalingen voor particuliere klanten. Voor mij is dat dagelijkse kost, maar voor de klant is het vaak een spannend en onbekend proces. De klant belt in de meeste gevallen eerst op, om te vragen wat het kost en hoe lang het gaat duren. Dat is meteen al een beetje ingewikkeld, want ik vind het moeilijk om via de telefoon een goede prijsopgave te doen. De prijs en levering wordt bepaald door een aantal factoren die ik telefonisch niet kan beoordelen (woordentelling, leesbaarheid in geval van handgeschreven documenten). Daarom vraag ik de klant meestal om het document via de e-mail naar me toe te sturen. Ik beloof dan altijd erg discreet met de informatie om te gaan, want het zijn vaak persoonlijke documenten met veel waarde voor de klant.

Nous1

Om een geldige beëdigde vertaling te kunnen produceren, moet ik het origineel zien. Hiervan maak ik dan een kopie (bij vertalingen voor Nederland geldt bij de meeste gemeentes dat zij willen werken met een kopie van de vertaling) en die kopie wordt aan de vertaling gehecht. Bij vertalingen voor het buitenland is het afhankelijk van het land van bestemming of ik werk met het origineel of met een kopie. Zo moeten bij vertalingen voor Australië de kopieën altijd worden voorzien van een stempel met de tekst “Seen as original by translator XX”.

Na het document in de mail te hebben ontvangen, stuur ik zo snel mogelijk een prijsopgave en leveringsdatum naar de klant. Op basis van dat mailtje kan de klant besluiten om al dan niet met mij in zee te gaan. Als het mailtje positief wordt beantwoord, ga ik aan de slag. In de meeste gevallen houdt dat in dat ik het document omzet naar een bewerkbaar Word-bestand, waarna ik de tekst vertaal.

Als ik alles heb vertaald, neem ik even pauze. Dat is nodig omdat ik anders niet meer goed de details kan zien van zo’n tekst. En vooral bij geboorteaktes en andere persoonsdocumentatie zijn de details (de namen en datums) van cruciaal belang. Na de pauze werk ik de vertaling af, lees ik alles goed na en dan print ik de vertaling, hecht deze aan het brondocument (kopie of origineel) en zet mijn stempels.

De beëdigde vertaling is altijd voorzien van de ‘verklaring van de vertaler’, waarin staat sinds wanneer, bij welke rechtbank, met welke handtekening en onder welk nummer de vertaler als beëdigd vertaler staat geregistreerd. Het is aan de vertaler zelf of er verder nog contactgegevens worden opgenomen in die verklaring; in sommige gevallen willen gemeentes of overheidsinstanties telefonisch verifiëren of ik als vertaler inderdaad die vertaling heb gemaakt.

Als de vertaling klaar is, stuur ik de klant een e-mailbericht met de boodschap dat de vertaling klaar ligt. In dit bericht stuur ik ook de factuur mee, zodat deze meteen kan worden betaald. Ik heb als regel dat de particuliere klant eerst de factuur betaalt en dan de vertaling kan ophalen (of de vertaling kan worden verstuurd met de post). In verband met de veiligheid werk ik niet met contante betalingen aan de deur.

Heb je na het lezen van dit bericht nog vragen, of heb je een beëdigde vertaling nodig? Neem dan contact met me op via info@proactive-translations.nl.