Beëdigde vertalingen

Beëdigde vertalingen

In sommige gevallen wordt door instanties een officiële vertaling van een officieel document vereist, zoals bijvoorbeeld notariële aktes, rijbewijzen of diploma’s. Om deze documenten geldig te maken voor Nederlandse overheidsinstanties of voor gebruik in een ander land heeft de opdrachtgever een beëdigde vertaling nodig. Dat is een van de diensten die Proactive Translations levert. Vraag naar de speciale tarieven die hiervoor gelden.Beëdigd vertaler

Wanneer mag een vertaler zichzelf ‘beëdigd vertaler’ noemen?
Een vertaler is beëdigd wanneer hij/zij als zodanig staat geregistreerd bij het bureau Wbtv. Om deze registratie actueel te houden, moet de vertaler zelf zorgen voor bijscholing en Permanente Educatie-punten. De beëdigde vertaler beschikt over een identificatiepas. Vraag bij het bezoek aan Proactive Translations gerust naar de juiste documentatie.

Wat is een beëdigde vertaling?
Een beëdigde vertaling is een vertaling die door een beëdigde vertaler wordt gewaarmerkt. De vertaler is voor een bepaalde talencombinatie door een rechtbank beëdigd (op grond van opleiding en ervaring) en waarmerkt de vertaling door deze aan het origineel te bevestigen, te verklaren dat de vertaling naar zijn of haar mening correct en volledig is, en deze verklaring te voorzien van zijn of haar handtekening en stempel.

Welke documenten komen in aanmerking voor beëdiging?
Vertalingen van akten en documenten voor de burgerlijke stand moeten vrijwel altijd worden beëdigd. Dat geldt ook voor notariële akten en diploma’s, getuigschriften en vonnissen en voor alle stukken die als bewijsmateriaal moeten dienen.

Hoe wordt een beëdigde vertaling opgesteld?
Het beëdigen van een vertaling is niet gebonden aan vaste voorschriften, maar de vertaler dient er in algemene zin voor te zorgen dat de vertaling overeenstemt met de inhoud van het origineel. Daarom wordt ook de indeling van het originele document vaak overgenomen, hoewel dat geen verplichting is. Niet te vertalen elementen, zoals handtekeningen of stempels, worden door de vertaler omschreven, bijvoorbeeld: [handtekening], [stempel met tekst].
Mijn beëdigde vertalingen worden voorzien van een blindpreegstempel van de uitvoerende vertaler én een inktstempel met het wapen van Nederland. Ook de aanhechting van het origineel en de vertaling wordt voorzien van een stempel. Bovendien worden alle bladzijden geparafeerd en wordt het geheel voorzien van een verklaring van de vertaler, voorzien van de stempels en de handtekening van de vertaler.

Origineel of kopie van het origineel?
In eerste instantie wordt bij het maken van een beëdigde vertaling gebruik gemaakt van het originele document. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat het een diploma betreft dat de opdrachtgever wellicht later nog aan de muur wilt hangen, dan kan bij het gemeentekantoor of bij een notaris een gewaarmerkte kopie worden gemaakt, die vervolgens de plaats van het origineel mag innemen bij de vertaling.

Legalisatie
Het legaliseren is het verifiëren en bekrachtigen van de handtekening van de vertaler door de rechtbank. Voor de legalisatie moet de opdrachtgever zelf zorgen. Als alternatief kan de vertaling ook worden voorzien van een kopie van het audiëntieblad van de vertaler, waarin zijn/haar handtekening staat vermeld en waarop wordt verklaard dat de vertaler is beëdigd bij de betreffende rechtbank.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Mail naar info@proactive-translations.nl of bel (tijdens kantooruren) naar 040-2118964