Beëdigde vertalingen voor officiële instanties

Anouschka Schutte, professioneel vertaler

Wat is een beëdigde vertaling?

In sommige gevallen wordt door instanties een officiële vertaling van een officieel document vereist, zoals bijvoorbeeld notariële aktes, rijbewijzen of diploma’s. Om deze documenten geldig te maken voor Nederlandse overheidsinstanties of voor gebruik in een ander land heeft de opdrachtgever een beëdigde vertaling nodig.

Een beëdigde vertaling is een vertaling die door een beëdigde vertaler wordt gewaarmerkt. De vertaler is voor een bepaalde talencombinatie door een rechtbank beëdigd (op grond van opleiding en ervaring) en waarmerkt de vertaling door deze aan het brondocument te bevestigen, te verklaren dat de vertaling naar zijn of haar mening correct en volledig is, en deze verklaring te voorzien van zijn of haar handtekening en stempel.

Welke documenten komen in aanmerking?

Vertalingen van akten en documenten voor de burgerlijke stand moeten vrijwel altijd worden beëdigd. Dat geldt ook voor notariële akten en diploma’s, getuigschriften en vonnissen en voor alle stukken die als bewijsmateriaal moeten dienen. Ook bij het vertalen van medische dossiers wordt vaak gevraagd om een beëdigd vertaler.

Origineel of kopie van het origineel?

Tegenwoordig wordt bij het maken van een beëdigde vertaling geen gebruik  meer gemaakt van het originele document; een pdf-bestand met een scan van de akte voldoet in de meeste gevallen. In sommige gevallen, wanneer dit niet voldoende is, kan bij het gemeentekantoor of bij een notaris een gewaarmerkte kopie worden gemaakt, die vervolgens de plaats van het origineel mag innemen bij de vertaling.

Wat betekent legalisatie?

Het legaliseren is het verifiëren en bekrachtigen van de handtekening van de vertaler door de rechtbank. Voor de legalisatie moet de opdrachtgever zelf zorgen. In de meeste gevallen gebeurt dit door het aanvragen van een apostille bij de rechtbank.

Hoe wordt een beëdigde vertaling opgesteld?

Het beëdigen van een vertaling is niet gebonden aan vaste voorschriften, maar de vertaler dient er in algemene zin voor te zorgen dat de vertaling overeenstemt met de inhoud van het origineel. Daarom wordt ook de indeling van het originele document vaak overgenomen, hoewel dat geen verplichting is. Niet te vertalen elementen, zoals handtekeningen of stempels, worden door de vertaler omschreven, bijvoorbeeld: [handtekening], [stempel met tekst].

Het is in een gewaarmerkte vertaling niet toegestaan om veranderingen in de vertaling aan te brengen ten opzichte van de brontekst. Bijvoorbeeld als er een spelfout in het origineel staat, dan moet die ook in de vertaling worden overgenomen.

Mijn beëdigde vertalingen worden voorzien van een stempel van de uitvoerende vertaler met het wapen van Nederland. Alle bladzijden worden geparafeerd en het geheel wordt voorzien van een verklaring van de vertaler, voorzien van de stempels en de handtekening van de vertaler.

Een beëdigde vertaling nodig?

Hebt u een beëdigde vertaling nodig voor een officiële instantie? Dan bent u bij mij aan het juiste adres. Als beëdigd vertaler kan ik deze documenten voor u vertalen. Neem hiervoor geheel vrijblijvend contact op. Vertel mij welke documenten u nodig hebt en ik kan u hierover adviseren en de beëdigde vertaling ervan verzorgen.